Şirket Kuruluşu

  • Şube Ünvanı; Yurt dışı Şirketin Ünvanı + il + Merkez Şubesi “ şeklinde belirlenir.
  • Şube adresi belirlenir.
  • Şube Müdürü belirlenir,
  • Şube sermayesi belirlenir. Şube’nin Sermayesi Merkezden karşılanabilir veya  asgari 10.000 TL olabilir. Kurulacak Şubede Yabancı Uyruklu Kişi Şube  Müdürü olacaksa, sermayenin en az 100.000.- TL olması gerekir.
  • Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile Nace Kodu belirlenir.
  • Şube Müdürü kim olacağı belirlenir. Yabancı Uyruklu kişi Şube Müdürü olacaksa Çalışma İzni almak zorundadır. (4M, Çalışma İzni ile ilgili de hizmet vermektedir.)
  • Mersis Sistemi üzerinden Şube Kuruluşu Yapılır ve Ticaret odasına onaya gönderilir.
  • Yabancı Ortaklı Şubeler, Türkiye’de Şube adına Gayrimenkul alamazlar.